logoგახდი წარმატებული მერმისთან ერთად !!!

სტრატეგიული განვითარების გეგმა

სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2016-2022 წლები

 სტრატეგიული გეგმა მოიცავს 2016-2022 წლებს. ამ ეტაპზე სკოლამ უკვე დაამთავრა 17  წლიანი პერიოდი   და  2010-2015 წლების  სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული  ძირითადი ღონისძიებების შესრულება.

კერძოდ, დაამთავრა სკოლის ძირითადი მატერიალური ბაზის შექმნა (სკოლის შენობა, მერხები, კლასკაბინეტები,  დარბაზი, თვალსაჩინოებები და ტექნიკური საშულებები, კომპიუტერული ლაბორატორია, ბუფეტი და სხვა მოწყობა-მონტაჟი. თუმცა ამ დროის განმავლობაში ზოგიერთი საკითხის მიმართ  (მაგ. მინიტიპოგრაფიის შეძენა), ხედვა შეიცვალა და პრიორიტეტული სხვა რამ გახდა.
ამ პერიოდში, მატერიალური ბაზის შექმნის პარალელურად სასკოლო მუშაობა მიმდინარეობდა ეროვნული და სასკოლო სასწავლო გეგმითა და  სტანდარტების შესაბამისად. ტარდებოდა საინტერესო ღონისძიებები, შეჯიბრებები, კონკურსები და სხვა. შეგვიძლია ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ სკოლამ მიაღწია დასახულ მიზნებს. ამის მაგალითად შეიძლება გამოდგეს ის ფაქტები, რომ  კურსდამთავრებულები  ირიცხებიან მათთვის სასურველ უმაღლეს სასწავლებლებში,  დიპლომები, სიგელები და მადლობის წერილები, რომლებიც ასე ბევრი არის სკოლაში,  აგრეთვე ღონისძიებები,პროექტები, რომლების შესრულების უამრავი ფოტომასალა არის განთავსებული სოციალურ სივრცეში.
ვფიქრობთ, რომ ხვალინდელი სკოლა უნდა გახდეს  უფრო კონკურენტუნარიანი.    სკოლაში უნდა დაინერგოს ჯანსაღი კონკურენცია, რაც ხელს შეუწყობს სკოლას წარმატებული ნაბიჯების გადადგმაში და საბოლოო ჯამში – სკოლის განვითარებას.

 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა

N გასატარებელი ღონისძიებები სავარაუდო პერიოდი ღონისძიების აღწერა  და სავარაუდო შედეგი პასუხისმგებელი პირი
1 საცურაო აუზის მშენებლობა 04.2016 -04.2017  ქალაქის მერიიდან სკოლას უკვე მიღებული აქვს  პროექტი მშენებლობისათვის.  ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა საბანკო კრედიტის მისაღებად და მოლაპარაკება სამშენებლო ორგანიზაციასთან . ივნისის თვეში  ვვარაუდობთ მშენებლობის დაწყებას.  ამ პროექტის განხორციელებით ველოდებით კონტიგენტის ზრდას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვას, ახალგაზრდებში სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციას, ცურვის დანერგვას სპორტის გაკვეთილებად, კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას,  ადამიანების დასაქმებას, ფინანსურ სტაბილურობას .  დირექცია
2 კოსმეტიკური რემონტი საკლასო ოთახებში 2017 წ

2019 წ

2021 წ

კოსმეტიკური რემონტი თითქმის ყოველ ზაფხულს ტარდება სკოლაში.   უმჯობესდება ესთეტიკური მხარე,  მოსწავლეებს უხარიათ განახლებულ გარემოში სწავლა, არის  კომფორტული, სისუფთავეა, უკეთესია მოტივაცია. დირექცია
3 მატერიალური-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება ყოველწლიურად დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება-შეცვლა, სამეურნეო სამსახური
4 არტეზიული ჭის გაკეთება ეზოში 2016  გვექნება მუდმივი და იაფი  წყალი საცურაო აუზის საჭიროებისათვის. დირექცია
5 ბიბლიოთეკის შევსება ახალი ლიტერატურით და სამკითხველო დარბაზის მოწყობა 2017/2018 ახალ აშენებულ საცურაო აუზის მეორე სართულზე გამოიყოფა ფართი სამკითხველო დარბაზისათვის, მოხდება კეთილმოწყობა,რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა დაინტერესებას  წიგნით, ამაღლდება წიგნიერების დონე. დირექცია
6 სკოლის ვებ საიტის მუდმივი განახლება 2016/2022 ვებ გვერდი ასრულებს საინფორმაციო საკომუნიკაციო ფუნქციას და მასზე სისტემატურად შედის ახალი ინფორმაციები, შესაბამისად ეს დადებითად მოქმედებს სკოლის იმიჯზე. დირექცია

IT მენეჯერი

         
  ადამიანური  რესურსი      
         
7 სკოლაში დასაქმებული ადამიანური რესურსის პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა 2016/2022 პედაგოგები ჩართული არიან პროფესიული განვითარების სქემაში,  მუშაობს ფასილიტატორი,რომელიც დაეხმარება საჭიროების გამოვლენის შესაბამისად. მივაწვდით   ინფორმაციას ტრენინგების შესახებ,სურვილის შემთხვევაში ადგილზე მოვიწვევთ  კვალიფიციურ ტრენერებს  დირექცია, ხარისხის მართვის მენეჯერი
8 წარმატებული სპეციალისტების მატერიალური სტიმულირება 2016/2022 ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე წარმატების შემთხვევაში, სკოლის ავტორიტეტის გაზრდაში განხორციელებული აქტივობისათვის მატერიალური წახალისება დირექცია
9 მოსწავლეთა მზადება ტურების, კონფერენციების, ოლიმპიადებისათვის 2016/2022 სწავლის მოტივაციის ამაღლება მოსწავლეებში მასწავლებლები
10 სასკოლო-სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციის ჩატარება 2016/2022 სწავლის მოტივაციის ამაღლება ხარისხის მართვის მენეჯერი
11 საქალაქო პროექტებში მონაწილეობა 2016/2022 ცნობიერების   გაფართოება, საკუთარი შესაძლებლობების  რეალიზება ხარისხის მართვის მენეჯერი
12 მშობელთა ჩართულობის გაძლიერება 2016/2022 ლექციების ჩატარება მოსწავლეებისათვის სხვადასხვა საკითხებზე, ცოდნის შეძენა და რეალიზება  დირექცია, დამრიგებლები
13 ნიჭიერი  ახალგაზრდების გამოვლენა და ხელშეწყობა 2016/2022 მოტივაციის გაზრდა დირექცია
14 მზადება ავტორიზაციისათვის 2016 საქმიანობის გაგრძელების უფლება დირექცია, ხარისხის მართვა, პედაგოგიური გუნდი